Home

PROGRAM GMINNY

Komitet Wyborczy Wyborców „MASZ WYBÓR” (KWW MASZ WYBÓR) skupia kandydatów do Rady Miejskiej w Wyszkowie. Kandydatem Komitetu na burmistrza Wyszkowa jest Dariusz Andrzejewski.

Program KWW „MASZ WYBÓR” jest ALTERNATYWĄ wobec dotychczasowego sposobu działania koalicji rządzącej w gminie Wyszków. Nasz program ma ożywić życie publiczne, gospodarcze, kulturalne i sportowe w naszej gminie, tak w samym mieście jak również w każdym miejscu obszarów wiejskich. Chcemy Wyszkowa jako „gminy przyjaznej dla swoich mieszkańców”, w której jest tańsze życie, niższe opłaty za wodę, ścieki, ciepło, śmieci, czyste powietrze, gdzie dba się o przedsiębiorców chociażby poprzez niezwiększanie podatków. Program KWW „MASZ WYBÓR” ma przyczynić się do zwiększenia komfortu życia jak również realizować zrównoważony rozwój naszej gminy Wyszków.

Najważniejsze punkty programu komitetu KWW „MASZ WYBÓR”:

 • ✔ Przejrzysty samorząd, profesjonalna i apolityczna administracja wzorowana na służbie cywilnej;
 • ✔ Obywatelskość czyli samorządność dla każdego;
 • ✔ Zdecydowane działania w celu budowy obwodnicy północnej.
 • ✔ Likwidacja korków, zapewnienie płynności ruchu oraz bezpieczeństwa na drogach;
 • ✔ Aktywna polityka gospodarcza przyciągająca przedsiębiorców, stwarzająca im dobre warunku do rozwoju ale także angażująca ich w projekty ważne dla Wyszkowa;
 • ✔ Likwidacja dwuzmianowości w szkołach;
 • ✔ Reorganizacja WOSiR;
 • ✔ Przywrócenie świetności dawnemu centrum Wyszkowa;
 • ✔ Rozważne planowanie inwestycji oraz przeprowadzanie konsultacji społecznych w miejscu planowanych inwestycji;
 • ✔ Równomierne rozmieszczenie inwestycji na terenach wiejskich;
 • ✔ Stworzenie centrów kulturalnych i aktywności społecznej w sołectwach;
 • ✔ Inwestycje w nadbrzeża rzeki Bug ( bulwary nadbużańskie), jak również aktywna polityka na obszarach położonych przy węzłach drogi ekspresowej S-8;
 • ✔ Audyt przeciwpowodziowy – bezpieczeństwo jest najważniejsze;
 • ✔ Wyszków coraz bardziej dostępny dla osób starszych i osób niepełnosprawnych przez likwidację barier komunikacyjno – architektonicznych;
 • ✔ Walka ze smogiem oraz inwestycje w ochronę środowiska;
 • ✔ Lepsza organizacja komunikacji miejskiej oraz wykorzystanie wyszkowskich przewoźników przy komunikacji regionalnej (międzymiastowej);

Chcemy dobrze reprezentować mieszkańców w Radzie Miejskiej, ale także na zewnątrz Gminy, gdzie rozstrzygają się sprawy dla obywateli bardzo ważne.

Prosimy o Twój głos co umożliwi nam realizację programu korzystnego dla Ciebie, Twojej rodziny oraz pozostałych mieszkańców naszej gminy Wyszków.

Masz Wybór! Zagłosuj odważnie na nasz komitet 21 października !